ازدواج را جدی بگیریم...

 

·        پیامبر اعظم(ص) فرمودند: در اسلام بنایی محبوب تر و با ارزش تر از ازدواج نزد خداوند عزوجل برپا نشد.

·        پیامبر اعظم(ص) فرمودند: کسی که دوست داشته باشد خدا را طاهر و پاک شده ملاقات کند باید ازدواج نماید.

·        پیامبر اعظم(ص) فرمودند: درهای آسمان در چهار موقعیت به رحمت گشوده می شود:هنگام بارش باران، هنگام نگاه کردن فرزند به صورت پدر و مادر، هنگام باز شدن درب کعبه و هنگام ازدواج

 

 

آنان که تصمیم به ازدواج ندارند بدانند که:

 

  • پیامبر اعظم(ص) فرمودند: ازدواج سنت من است، پس هر که از سنت من روی گرداند از من نیست.
  • پیامبر اعظم(ص) فرمودند: سه گروهند که خدا قطعا آنها را یاری می نماید یکی از آنها افرادی هستند که برای حفظ عفت خویش ازدواج می کنند.
  • پیامبر اعظم(ص) فرمودند: دختر ها و پسرهای مجرد را همسر دهید، همانا خداوند خلق و خوی آنان را نیکو می سازد، روزی آنان را وسعت می دهد و جوانمردی آنها را افزایش می دهد.

 

 

 

آنان که تصمیم به ازدواج دارند ولی امکان ازدواج ندارند،در ذهن شریفشان داشته باشند که :

 

 

ولیستعف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله

 

و کسانی که امکانی برای ازدواج نمی یابند، باید پاکدامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز گرداند.

 

(سوره نور-آیه 33)